Про приватну детективну діяльність
04.02.2020 Верховною радою України зареєстровано проєкт закону №3010 "Про приватну детективну діяльність"

Законопроєктом передбачається надання наступних детективних послуг: 

 1. Збирання, фіксування та дослідження відомостей, необхідних для розгляду справ у кримінальному, цивільному, господарському, адміністративному судочинстві. 

 2. Вивчення ринку, пошук і збір інформації з відкритих джерел з метою підготовки ділових переговорів замовника, з’ясування фінансової платоспроможності, майнового стану та благонадійності потенційних ділових партнерів.

 3. З'ясування біографічних та інших даних, що характеризують особу, стосовно окремих громадян (за їхньої письмової згоди) при укладенні ними трудових та інших договорів із замовником приватних детективних послуг (зайняття в нього відповідної вакантної посади), виявлення їхніх ділових зв’язків, у тому числі з конкурентами замовника, в Україні та за кордоном.

 4. Пошук осіб, місцеперебування яких невідоме, з’ясування причин та обставин їх зникнення, можливостей і умов їх повернення, розшук осіб, які втратили родинні або дружні зв’язки.

 5. Спостереження за поведінкою неповнолітніх, недієздатних, обмежено дієздатних або осіб з інвалідністю на замовлення їх законних представників.

 6. Розшук зниклого (втраченого або викраденого) майна, предметів і тварин.

 7. Здійснення заходів з відтворення втраченої (зниклої) інформації з питань законних прав та інтересів замовника.

 8. Виявлення фактів незаконного (несанкціонованого) збирання інформації з метою використання відомостей, що становлять комерційну таємницю замовника, або їх розголошення, а також фактів незаконного (несанкціонованого) збирання конфіденційної інформації стосовно фізичних осіб.

 9. Пошук, виявлення та фіксування фактів незаконного використання прав інтелектуальної власності, що належать замовнику, а також випадків недобросовісної конкуренції.

 10. Пошук боржників та осіб, які ухиляються від виконання своїх договірних зобов’язань, а також належного їм майна та інших активів.

 11. Забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом (комерційної, професійної таємниці) замовника приватних детективних послуг.

 12. Перевірка достовірності наданої страхувальниками страховим компаніям інформації про обставини заявлених страхових випадків.

 13. Збір інформації яка може бути підставою для звернення замовника приватних детективних послуг до уповноважених органів виконавчої та/або судової влади з метою захисту його законних прав і інтересів.

 14. Консультування з надання приватних детективних послуг.

                 Для цього майбутнім приватним детективам передбачається надання, на нашу думку, досить широких прав, серед яких, зокрема:

                 - звернення із запитами до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб. Які згідно з положеннями ч. 2 ст. 15 Законопроєкту є обов'язковим для розгляду;
                 - здійснення спостереження на відкритій місцевості, у громадських місцях та на транспорті з метою отримання необхідної інформації (звичайно без будь-якої згоди тих, за ким здійснюють спостереження);
                 - проведення зовнішнього огляду територій, споруд, приміщень, інших об’єктів, доступ до яких не обмежений.

                 Таким чином, хоча автори законопроєкту наголошують, що він спрямований на забезпечення захисту прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, на нашу думку, ця сфера потребує додаткових запобіжників проти зловживань наданими приватним детективам досить широких повноважень.  

                 З повним текстом законопроєкту №3010 можна ознайомитись на офіційному сайті Верховної ради України.